Blik Achter De Schermen

In de tweede workshop rond het thema Databroker kwamen heel wat nuttige vragen vanuit de VLOCA community. Steden en Vlaamse overheid co-creëren een gemeenschappelijke visie over hoe het nieuwe smart city landschap er moet uit gaan zien. Databroker staat hierin centraal. Als blik achter de schermen van de databroker workshop geven we hier enkele vragen vanuit de groep en de antwoorden van de VLOCA architect.

Vraag: Zien we het VLOCA architectuur model als een opbouw van verschillende platformen in plaats van één groot basisplaform?

Antwoord: Het is absoluut de bedoeling om uit te gaan van vele platformen die op elkaar kunnen aansluiten. De sterkte van de verschillende aanbieders in deze conceptuele architectuur is elk zich kan concentreren op dat deelaspect waarin zij gespecialiseerd zijn. Dat zorgt eerder voor een samenspel van interoperabele componenten dan een grote monoliet die alles wil afdekken.

Vraag: Hoe gaan we bijvoorbeeld standaarden van sensoren voorzien? Gaan we in onze data governance standaarden voorzien waarin we vertalingen en omzettingen kunnen vermijden?

Antwoord: De spirit van VLOCA is de vele systemen af te stemmen op elkaar. Als leverancier word je niet per definitie uitgesloten wanneer je niet volledig voldoet aan een technische standaard. In de gunningscriteria voor lokale overheden biedt VLOCA de mogelijkheid om die leveranciers te scoren volgens enerzijds volledigheid van de aangeboden data en anderzijds de graad van overeenkomst met de standaard.

Heb jij ook zin om mee te co-creëren rond dit onderwerp? Je bent zeer welkom. Meld je gerust aan via vloca@vlaanderen.be en vermeld data broker als je favoriet thema.

Op de VLOCA kennishub kan je de verslagen en presentaties van deze sessie bekijken.