Schrijf je in voor het VLOCA-traject Local Digital Twins

WAT is een VLOCA-traject?


Een VLOCA-traject is een reeks van workshops met verschillende belanghebbenden, en georganiseerd door Agentschap Binnenlands Bestuur, imec en VITO. We focussen daarbij telkens op één van de vier VLOCA bouwlagen (toepassingen, business services, data en infrastructuur) om zo bottom-up het thema te vertalen naar mogelijke VLOCA-principes en componenten. We vertrekken niet van nul: de VLOCA kennishub vormt een belangrijke basis voor de co-creatieve standaardisatietrajecten van componenten voor de slimme stad.

WAT mag je verwachten van het VLOCA-traject?


Je gaat aan de slag met jouw concrete vraagstukken, initiatieven en projecten.
Je krijgt een unieke kans om samen te werken en kennis te delen over de grenzen van individuele projecten heen, en interessante contacten te leggen met andere belanghebbenden bij steden en gemeenten, andere overheden, bedrijven, middenveldorganisaties en kennisinstellingen.
Je bouwt mee aan de technologische standaarden en afspraken die samen het fundament zullen vormen van een Vlaamse Open City Architectuur (VLOCA), en die zullen worden opgenomen in draaiboeken voor alle steden en gemeenten in Vlaanderen.

WIE kan er deelnemen aan dit VLOCA-traject?


Werk je als Data Architect of domeinexpert bij een Vlaamse stad? Heb je zin om mee te werken aan afspraken en technologische standaarden binnen het thema Local Digital Twins? Dan is dit VLOCA-traject iets voor jou!

WAT verwachten wij van jou?


Je ziet een nood aan architecturale standaardisatie of uniforme afspraken binnen het voorgestelde thema.
Je wil actief aan de slag en co-creëren tijdens het volledige traject. Kan je niet aanwezig zijn op één van de workshops? Vraag dan aan een collega om je te vervangen.
Je zoekt samen met de groep naar het juiste abstracte niveau om de resultaten van de workshops vorm te geven op de kennishub. Dat is immers de basis voor de co-creatie door het volledige veld.

Praktische info & inschrijven


Dit VLOCA-traject bestaat uit drie online workshops.

Workshop 1: donderdag 17 februari 2022, 13u – 17u

Gedeeld referentiekader


Tijdens deze workshop creëren de deelnemers een gemeenschappelijk referentiekader van een Local Digital Twin aan de hand van inzichten uit onderzoek door imec & digitaal Vlaanderen. Experten schetsen de internationale context en er zijn praktische break-out sessies rond een aantal Local Digital Twin use cases.

Workshop 2: donderdag 17 maart 2022, 13u – 17u

Structuur en beheer van data


Deze sessie is technischer van aard en bouwt verder op de inzichten en databronnen van de 3 use cases uit de eerste workshop. Data zit in de kern van een Local Digital Twin, en een goede en heldere structuur en beheer van alle databronnen is daarom van een cruciaal belang. De deelnemers bekijken hoe dit zou kunnen lopen, bespreken de VLOCA FAIRed+ principes en analyseren de ondersteunende functionele componenten uit de VLOCA-architectuur.

Workshop 3: donderdag 21 april 2022, 13u – 17u

Simulaties op basis van modelering


De laatste sessie is ook technisch van aard en focust zich op modellen. Domeinoverschrijdende beslissingen worden gebaseerd op simulatiemodellen. imec onderzoekt hoe een keten van modellen technisch kan worden opgezet en aan elkaar kan worden gekoppeld. De deelnemers bespreken de geleerde lessen en koppelen die aan de functionele componenten uit de VLOCA-architectuur.

Schrijf je in voor de workshops