Onze beste wensen voor 2021

Het VLOCA-team wenst jullie een gelukkig en gezond 2021. Laat ons klinken op een boeiend smart city werkjaar!

Ook al was 2020 een uitzonderlijk jaar, we zijn er toch in geslaagd om in co-creatie met lokale besturen, het bedrijfsleven, IT-leveranciers en academici, verdere stappen te zetten om een gedragen Vlaamse Open City Architectuur te realiseren:

  • een geslaagde kick-off in juni met meer dan 150 deelnemers;
  • de lancering van VLOCA kennishub, dé online plaats voor co-creatie;
  • de opstart van de VLOCA-trajecten "Water in de stad" en "Mobiliteit en Hoppin- of mobipunten";
  • 16 geregistreerde initiatieven.

Samen met jullie bouwen we ook in 2021 verder aan de Vlaamse Open City Architectuur om van Vlaanderen een slimme topregio te maken! De eerste resultaten zullen worden vertaald naar een draaiboek voor aanbestedende (lokale) overheden. Dat draaiboek moet hen ondersteunen om nieuwe smart city initiatieven uit te rollen. Op basis van de ingediende initiatieven op de VLOCA kennishub en de actuele noden bij de lokale besturen, starten we ook nieuwe VLOCA-trajecten op.

Wil jij ook op de hoogte blijven of meewerken aan de ontwikkeling van VLOCA? Aarzel dan niet, en registreer je snel via het contactformulier.