Ook Nederland maakt werk van open standaarden voor smart city oplossingen

De nood aan gemeenschappelijke standaarden voor smart city oplossingen is geen nieuw gegeven. Wereldwijd beweegt er heel wat in het standaardisatielandschap. Zo ook in Nederland. Hier hebben ze een gelijkaardig initiatief als VLOCA geïnitieerd nl.de Nederlandse Praktijkrichtlijn 'Open Urban Platforms' . Deze richtlijn kunnen steden en gemeenten gebruiken ter inspiratie maar ook om mee op te nemen in bestekken.

Deze standaardisatie trend is duidelijk zichtbaar en valt niet te verbazen. Het is in ieders voordeel. Door aan de slag te gaan met generieke en gestandaardiseerde componenten kunnen steden en gemeenten kiezen voor een oplossing op maat van hun bestuur, maar toch vlot (her)bruikbaar is in andere steden en gemeenten. Voor leveranciers zorgen de architectuur- en leidende principes voor uniformiteit, waardoor ze eenvoudig kunnen opschalen en integreren met oplossingen van andere leveranciers. Dit laat leveranciers toe om sneller te innoveren.

In Nederland heeft deze aanpak reeds zijn vruchten afgeworpen. Gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen initiëren en organiseren breed gedragen afspraken voor toegankelijke en veilige infrastructuur, systemen en processen in een smart city. Lees het volledige interview hier en laat je inspireren door onze noorderburen.

Frans Jorna, directeur Digitale Stad en Innovatie in Almere en voorzitter van de Standaardisatie Advies Groep Smart Cities in Nederland, was aanwezig op het online infomoment van VLOCA op 17 juni. Zijn interessante uiteenzetting kan je hier herbekijken.