Herbekijk het plenaire deel van workshop 2

In deze video opname kan je het plenaire deel van de tweede VLOCA sessie "Water in de Stad" opnieuw volgen, van 25 februari 2021.

In deze workshop werd dieper ingegaan op de databeschikbaarheid. Door te werken naar standaarden en/of principes kan een vlottere uitwisseling van data mogelijk gemaakt worden. De workshop draaide volledig rond deze standaarden en principes.

Welke bestaan er? Welke zijn er te verkiezen waar en wanneer en voor welk type data? Hoe worden data best bijgehouden en met welke systemen best uitgewisseld? Of bekeken vanuit de Open Dei referentiearchitectuur ging deze workshop over de interfaces van Community (delen en samenwerken), Content/Context (datastandaarden) en Computing (opslag en gebruik). Deelnemers kregen vooraf een vragenlijst om in te vullen en een taak; de resultaten hiervan werden toegelicht tijdens de workshop en op basis van discussies in 3 break-outs en een plenaire terugkoppeling achteraf, werd hier verder op ingegaan. De neerslag hiervan is terug te vinden in dit verslag.

Tegelijkertijd werden ook twee andere gerelateerde initiatieven nader toegelicht bij het begin van de workshop:

OSLO

Zie de powerpoint op de VLOCA kennishub voor meer gedetailleerde informatie.