Werk mee aan de ontwikkeling van VLOCA op de online kennishub

De ontwikkeling van de Vlaamse Open City Architectuur vergt maatwerk. Daarom wordt dit een co-creatief traject in samenwerking met de lokale besturen, het bedrijfsleven, IT-leveranciers en onderzoeksinstellingen. De focus zal liggen op de lokale besturen om het verhaal van de slimme stad ook behapbaar te houden voor besturen die over minder technische expertise beschikken.

Omdat we veel belang hechten aan co-creatie nodigen we iedereen binnen het smart city landschap uit om VLOCA mee vorm te geven. Het mee vormgeven aan VLOCA kan vanuit eigen ervaringen, noden of expertise.

In de co-creatieve ontwikkeling van VLOCA speelt de online kennishub een centrale rol. De kennishub is de online plek voor co-creatie met alle betrokkenen uit de quadruple helix. Deelnemers kunnen er samen de standaarden, principes of technische specificaties ontwikkelen. Op de kennishub krijgt de VLOCA zo op co-creatieve wijze vorm dankzij jullie ideeën.

De kennishub is ook toegankelijk voor mensen die zelf niet wensen mee te werken aan de ontwikkeling van VLOCA, maar wel geïnteresseerd zijn in de inhoud die op de kennishub staat om zelf mee aan de slag te gaan. Het mogelijk om de inhoud van de kennishub te consulteren zonder een account aan te maken. Om ook mee te schrijven aan VLOCA moet je eerst een account aanmaken.

In deze video wordt de werking van de kennishub duidelijk uitgelegd.