Local Digital Twins

Local Digital Twins

Gepost op 01/17/2022
Twins

Een data gedreven overheid gebruikt data ter ondersteuning van beleidsbeslissingen. Een Local Digital Twin, of Lokale Digitale Tweeling, biedt in een virtuele omgeving een actueel overzicht van de toestand van een gemeente of stad, en laat toe om beleidsmaatregelen en andere geplande ingrepen te simuleren en testen.

Local Digital Twins

Helsinki, Rotterdam, Barcelona, Brugge, … steeds meer steden ontwikkelen hun eigen Local Digital Twin. Een data gedreven overheid gebruikt data ter ondersteuning van beleidsbeslissingen. Een Local Digital Twin, of Lokale Digitale Tweeling, biedt in een virtuele omgeving een actueel overzicht van de toestand van een gemeente of stad, en laat toe om beleidsmaatregelen en andere geplande ingrepen te simuleren en testen. Deze simulaties gebeuren op basis van data en slimme (artificiële intelligentie) algoritmes. Het is dus een instrument om beleidsmakers en experten te helpen bij het nemen van complexe, domeinoverschrijdende beslissingen die het leven van de inwoners verbeteren.

De implementatie van Local Digital Twins vereist evenwel een gedeeld referentiekader. De kennis en uitgangspunten over Local Digital Twins lopen vandaag nog niet altijd gelijk bij alle partijen die ze moeten bouwen en gebruiken, en VLOCA is dan ook de ideale partner om dit kader in co-creatie uit te tekenen.

Wat is het doel van dit VLOCA-traject?

In dit technisch co-creatietraject bespreken we concepten en technische principes over Local Digital Twins door te brainstormen met data-architecten en domeinexperten van Vlaamse steden en gemeenten.
imec deelt inzichten over het concept van Local Digital Twins, datagedreven beleid en digitaliseren van beslissingsprocessen, en schetst de huidige stand van zaken in Vlaanderen en Europa.
We mappen Local Digital Twins met de VLOCA-referentiearchitectuur.
We gaan tijdens breakoutsessies dieper in op use cases zoals geluidsoverlast, luchtkwaliteit en Citizen Science data.

Hoe gaat het in zijn werk?

Praktische info over dit traject kan je hier vinden.