Mobiliteit en Hoppin- of mobipunten

Smart mobility

Gepost op 11/17/2020
Mobiliteit

Dat onze mobiliteit in de komende jaren flink zal veranderen, staat vast. Maar hoe? Als we ons veiliger, efficiënter en duurzamer willen verplaatsen en de mogelijkheid willen inbouwen om adequaat te reageren op onvoorziene omstandigheden, is een slimme organisatie van mobiliteit in Vlaanderen noodzakelijk. Combimobiliteit en ‘Mobility as a service' of MaaS is zo’n slimme oplossing. MaaS stemt het plannen, gebruiken en betalen van duurzame mobiliteitsdiensten, zoals openbaar vervoer, auto- en fietsdelen en taxidiensten, af op je persoonlijke behoefte. De Vlaamse overheid en diverse steden en gemeenten willen in de toekomst met combimobiliteit een heuse ‘modal shift’ realiseren.

Mobipunten en uitwisseling van data

Mobipunten of hoppin-punten kunnen hierbij helpen. Een hoppin-punt is een herkenbaar knooppunt dat verschillende vervoersmogelijkheden aanbiedt, waaronder openbaar vervoer en deelsystemen. Het doel is om een vlotte overschakeling tussen verschillende vervoersmodi mogelijk te maken. Dat gebeurt enerzijds door op elkaar afgestemde diensten en anderzijds door goed uitgeruste knooppunten met parkeermogelijkheden voor de auto, de fiets en andere services. Zo wordt het hoppin-punt optimaal georganiseerd en uiterst gebruiksvriendelijk.

Een voorwaarde voor het organiseren van hoppin-punten en combimobiliteit is een efficiënte en snelle uitwisseling van informatie tussen overheden en private dienstverleners, zodat reizigers vlotter én veiliger van het ene vervoermiddel op het andere kunnen overstappen.

Wat is het doel van dit traject?

Het VLOCA-traject met als thema Mobiliteit en Hoppin- of mobipunten wil de afspraken realiseren die nodig zijn voor de standaardisatie van de componenten waaruit mobipunten zijn opgebouwd. Dit traject bestaat uit verschillende stappen, waarin de expertise van lopende projecten in Vlaanderen wordt samengebracht en waarin afspraken en technologische standaarden binnen het thema combimobiliteit worden vastgelegd.

Hoe gaat het in zijn werk?

Praktische info over dit traject kan je hier vinden.