Water in de stad

Smart environment

Gepost op 11/17/2020
Omgeving, water

Tegen 2050 wil Vlaanderen evolueren naar een groene, koolstofarme samenleving met een lage ecologische voetafdruk. Een robuust watersysteem, dat veerkrachtig genoeg is om periodes met intense neerslag(tekorten) op te vangen én tegelijkertijd te voorzien in onze maatschappelijke behoeften, is hier onderdeel van. Zowel in verstedelijkt gebied als daarbuiten zal daarom ruimte worden gegeven aan water, zullen natuurlijke ecosystemen worden hersteld en beschermd, waterlichamen duurzaam beheerd en waterkringlopen optimaal gesloten.

Water meten en analyseren

Deze omslag is enkel mogelijk als overheid, burgers en bedrijven milieubewust handelen. Maar dit gebeurt niet zomaar. Tal van instrumenten zullen moeten worden ontwikkeld om dit handelen richting te geven. ‘Meten is weten’ staat hierbij centraal. Steeds meer overheden, bedrijven en kennisinstellingen werken daarom met beslissingsondersteunende instrumenten gebaseerd op technologie om grote datastromen (real-time) te capteren, beheren, connecteren en analyseren. Bijvoorbeeld slimme peilmeters of waterkwaliteitssensoren die toelaten om gericht en tijdig in te grijpen wanneer er zich calamiteiten dreigen voor te doen.

De grote meerwaarde van dergelijke instrumenten wordt echter pas zichtbaar als deze vlot kunnen ‘samenwerken’. Nieuwe sensoren kunnen bijvoorbeeld vlot worden aangesloten of context brokers laten de integratie toe van data afkomstig van verschillende systemen.

Wat is het doel van dit traject?

Het VLOCA-traject ‘Water in de stad’ wil daarom in samenspraak met de belanghebbenden van lopende waterprojecten komen tot de nodige afspraken over de standaardisatie van de componenten waaruit deze slimme instrumenten en systemen zijn opgebouwd. Op die manier zullen waterbeheerders kunnen kiezen voor instrumenten en systemen op maat van hun noden waarvan de interoperabiliteit met andere IT-systemen gegarandeerd is.

Hoe gaat het in zijn werk?

Praktische info over dit traject kan je hier vinden.

Deelnemende projecten

Heb je zelf een project of andere informatie die relevant is voor dit traject? We horen het graag! Geef je project in op de VLOCA kennishub of geef ons een seintje via vloca@vlaanderen.be.

Deelnemende organisaties