Schrijf je in voor het VLOCA-traject Water in de stad

Wil je de digitale transformatie versnellen? Heb je zin om mee te werken aan afspraken en technologische standaarden binnen het thema leefomgeving met focus op water in de stad? Dan nodigen ABB en onderzoekscentra imec en VITO je uit om deel te nemen aan het vervolgtraject van de Vlaamse Open City Architectuur (VLOCA).

Schrijf je in voor workshop 3 op 18 maart

Wat is een VLOCA-traject?

Een VLOCA-traject is een reeks van workshops met verschillende belanghebbenden, ingeleid door een kennismakingsmoment. We focussen daarbij telkens op één van de vier VLOCA bouwlagen (toepassingen, business services, data en infrastructuur) om zo bottom-up het thema te vertalen naar mogelijke VLOCA principes en componenten.

We vertrekken niet van nul: de VLOCA kennishub vormt een belangrijke basis voor de co-creatieve standaardisatietrajecten van componenten voor de slimme stad. Ook de keuze voor het eerste thema vloeit voort uit de voorstellen op de kennishub en de lopende City of Things-projecten.

Wat mag je verwachten van het VLOCA-traject?

Je gaat aan de slag met jouw concrete vraagstukken, initiatieven en projecten.
Je krijgt een unieke kans om samen te werken en kennis te delen over de grenzen van individuele projecten heen, en interessante contacten te leggen met andere belanghebbenden bij steden en gemeenten, andere overheden, bedrijven, middenveldorganisaties en kennisinstellingen.
Je bouwt mee aan de technologische standaarden en afspraken die samen het fundament zullen vormen van een Vlaamse Open City Architectuur (VLOCA), en die zullen worden opgenomen in draaiboeken voor alle steden en gemeenten in Vlaanderen.

Wat verwachten wij van jou?

Je ziet een nood aan architecturale standaardisatie of uniforme afspraken in het voorgestelde domein.
Je wil actief aan de slag en co-creëren tijdens het kennismakingsmoment en vier workshops. Kan je niet aanwezig zijn op één van de workshops? Vraag dan aan een collega om je te vervangen.
Je zoekt samen met de groep naar het juiste abstracte niveau om de resultaten van de workshops vorm te geven op de kennishub. Dat is immers de basis voor de co-creatie door het volledige veld.

Praktische informatie

Let op: één VLOCA-traject bestaat uit één kennismakingsmoment en vier workshops. Tijdens het kennismakingsmoment bepaal je samen met de andere deelnemers de agenda van de volgende workhops. Elke workshop zal focussen op één van de vier bouwlagen.

Data

Kennismakingsmoment Donderdag 19 november 13u30 – 16u
Workshop 1 Dinsdag 15 december 9u30 - 12u
Workshop 2 Donderdag 25 februari 13u30 - 16u
Workshop 3 Donderdag 18 maart 13u30 - 16u
Workshop 4 Donderdag 22 april 13u30 - 16u

Blijf op de hoogte van nieuwe VLOCA-trajecten

We maken binnenkort nieuwe thema's bekend. Kom geregeld een kijkje nemen op het VLOCA portaal of registreer je via ons contactformulier

Heb je zelf een project of andere informatie die je zou willen ingeven op de kennishub? Dit kan zeker. Meer informatie over hoe je dit moet doen is hier terug te vinden. Mocht dit toch niet lukken, dan helpen we je graag.

Hopelijk tot dan!

Het Agentschap Binnenlands Bestuur, imec en VITO