VLOCA Portaal

Bouw mee aan diverse projecten en toepassingen voor een slimme Vlaamse regio.

Co-creatie is essentieel

Werk je binnen een lokaal bestuur aan een slim beleid? Ben je aanbieder van innovatieve ICT-oplossingen of doe je academisch onderzoek in dit domein? Maak je deel uit van een burgerinitiatief dat op zoek gaat naar slimme stadsoplossingen? Dan doen we graag beroep op jouw ideeën, kennis en ervaring.


Vind het op onze kennishub

De VLOCA Kennishub is gebaseerd op een MediaWiki platform. Dit laat toe om principes, concepten, componenten, … van VLOCA in detail te beschrijven, met ruimte om aanpassingen aan te brengen door iedereen die zich registreert. Zo komen we tot gedragen definities en standaarden.

We moeten werken aan onze slimme steden. Dat is een positieve les die we moeten trekken uit de coronacrisis. Daarom zetten we VLOCA op, de Vlaamse Open City Architectuur.
Bart Somers, Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid


FAQ

Venster sluiten

Hoe werkt VLOCA samen met andere initiatieven?

VLOCA is een initiatief om akkoorden te bereiken rond architectuurstandaarden.
VLOCA levert een bouwplan: een generieke smart city architectuur met daarop generieke componenten die elke slimme stad nodig heeft en in een groeipad de specificaties van die componenten.
VLOCA zal deze deliverables uitwerken en prioriteren in co-creatie met de quadruple helix.

Elke Smart City implementatie, groot of klein, heeft al architectuur denkwerk verricht. Deze ervaring is onmisbaar voor deze standaardisatietrajecten, maar daar stopt de overlap tussen VLOCA en implementatie-initiatieven.

VLOCA heeft niet de doelstelling van één platform te implementeren of te selecteren. Enkel concurrentie tussen aanbieders en mobiliteit van afnemers op een zo efficiënt mogelijk werkende markt garandeert een duurzame evolutie in de softwaremarkt voor slimme steden in Vlaanderen.

VLOCA levert neutraal standaarden voor componenten die platform- en componentenaanbieders kunnen implementeren en aanbieden op de markt voor slimme steden. Die standaarden maken een vrijere en efficiëntere softwaremarkt mogelijk.

VLOCA wil:

concurrentie tussen leveranciers van componenten mogelijk maken op componentniveau;
vendor lock-in vermijden voor afnemers van componenten;
componenten van verschillende leveranciers combineerbaar maken;
het aantal componenten in de architectuurstacks van afnemers verkleinen.

Hoe kan ik deelnemen aan een discussie aan de kennishub?

Ben je klaar om ook jouw kennis te delen en mee te co-creëren in een bestaande discussie ? In deze video zie je hoe je zeer snel jouw bijdrage aan een onderwerp in de VLOCA kennishub kan maken.

Waarom is de Kennishub belangrijk?

We nodigen iedereen binnen het smart city landschap uit om de Vlaamse Open City Architectuur mee vorm te geven via co-creatie op de kennishub. Het mee vormgeven aan VLOCA kan eigen ervaringen, noden of expertise. Op de kennishub krijgt de VLOCA zo op co-creatieve wijze vorm dankzij jullie ideeën. Deze kennishub is gebaseerd op een Semantisch MediaWiki platform.

In de eerste fase, vanaf juli 2020, capteren we bottom-up initiatieven via de kennishub om zo gradueel de Vlaamse Open City Architectuur op te bouwen. Imec en VITO zijn door het Agentschap Binnenlands Bestuur aangesteld om initieel de opbouw van VLOCA te inspireren, te modereren, de co-creatie in goede banen te leiden, ervaringen te delen en ervoor te zorgen dat het proces daadwerkelijk leidt tot de concrete uitwerking van een realistische architectuur en draaiboeken voor diverse smart city initiatieven.

Een goed review proces is hierbij essentieel om op de kennishub VLOCA kwaliteitsdoelstellingen te bereiken. Het VLOCA coördinatieteam van ABB, IMEC en VITO heeft daarom sterke aandacht voor ongewenst digitaal vandalisme of pseudo-kennis, zodat de pure co-creatie tussen steden en gemeenten, bedrijven, burgers en kennisinstellingen steeds centraal blijft staan.

Tevens wordt VLOCA het neutrale referentiekader in Vlaanderen, los van commerciële belangenvermenging. We nodigen leveranciers van Smart City oplossingen uit om een architectuur of standaarden voorstellen die aligneren met de basisprincipes zoals interoperabiliteit en open standaarden en de geest van VLOCA volgt.

Hoe ga ik aan de slag met de kennishub?

Voor je aan de slag kan gaan op de VLOCA kennishub zijn er een paar stappen die je eerst moet doorlopen. Eens je deze stappen hebt gezet kan je volop bijdragen.

In deze video wordt haarfijn uitgelegd hoe je aan de slag kan gaan op de VLOCA kennishub.

https://www.youtube.com/watch?v=zCu59D0Xz2I&feature=youtu.be

Waarom zijn gedeelde afspraken nodig? Waarom is standaardisatie nodig?

Het belang van standaardisatie zal niemand ontkennen. Gemeenschappelijke standaarden zijn nodig om de impact van digitale technologie te maximaliseren. Een van de grootste uitdagingen bij smart city-projecten is de opschaling. Veel projecten eindigen in de eerste fase met een proof of concept omdat ze vastzitten in een technologie die niet schaalbaar is.

Door in te zetten op open standaarden zullen innovatieve ICT-oplossingen van concurrerende technologieleveranciers compatibel zijn met elkaar. Hierdoor zullen verschillende steden en gemeenten vrij zijn in het kiezen van de meest geschikte slimme oplossing voor stedelijke uitdagingen, zonder een vendor lock-in als mogelijk gevolg. Door eenzelfde taal te spreken, kunnen bruggen gebouwd worden tussen de verschillende beleidsdomeinen binnen de steden en gemeenten, maar ook tussen de steden en gemeenten onderling.

Standaardisatie komt niet enkel de vraagzijde (steden en gemeenten) ten goede. Ook voor de aanbodzijde is dit een belangrijke evolutie. Door het gebruik van (kleinere) modulaire, herbruikbare componenten hebben leveranciers van digitale oplossingen met een minimale/kleine investering een groter klantbereik. Anderzijds laat standaardisatie toe om sneller te innoveren.

De VLOCA zal dit proces faciliteren en richtlijnen en een kader aanreiken aan verschillende steden en gemeenten, zodat zij in de toekomst kiezen voor duurzame oplossingen die datafusie toelaten. Een gedeelde digitale architectuur zal samenwerking tussen steden en gemeenten op het vlak van smart cities faciliteren, en zal de digitale transformatie van onze lokale besturen vergemakkelijken en versnellen.

De nood aan gemeenschappelijke standaarden voor smart city oplossingen is uiteraard geen nieuw gegeven. Wereldwijd beweegt er heel wat in het standaardisatielandschap. De VLOCA zal dan ook voortbouwen op reeds bestaande initiatieven in nationale, Europese en internationale context. De zoektocht naar de juiste standaarden is gaande en de VLOCA zal op het juiste moment van start gaan om geleerde lessen en goede praktijken te vertalen naar de Vlaamse context. Standaardisatie vormt een essentiële randvoorwaarde om de digitale transformatie in de steden en gemeenten te ondersteunen en versnellen.

Het ontwikkelen van gedragen standaarden zal gebeuren in dialoog met steden en gemeenten, kennistellingen, bedrijven en burgerbewegingen. Voor het uitwerken van de processen en de methodieken halen we inspiratie bij de OSLO-trajecten van het Agentschap Informatie Vlaanderen. Meer info over OSLO op overheid.vlaanderen.be