Semantiek En Kwaliteit Als Rode Draad

Op 11 maart stond workshop 2 van het VLOCA-traject mobiliteit op de agenda. Het thema? Data!

Welke data en data attributen zijn belangrijk in de context van Hoppinpunten, en dit vanuit het perspectief van lokale besturen, dienstverleners en reizigers? Efficiënte uitwisseling van gegevens tussen overheden en private dienstverleners is cruciaal om een vlotte overstap tussen verschillende vervoersmodi mogelijk te maken.

De rode draad doorheen de workshop was het belang van gedragen afspraken over semantiek en kwaliteit van data.

We zoomen hier in op één van de drie use cases: "Als dienstverlener/operator, wil ik aan de hand van data in de buurt/aan een hoppinpunt een nieuwe dienst aanbieden voor reizigers". Vanuit het perspectief van operator is één van de prioritaire datasets ‘Wachttijden’. Wat is het belang van de data attributen voor deze specifieke dataset en vertaalt deze zich naar vereisten van een open city architectuur. Semantiek, kwaliteit en volume scoren als belangrijkste karakteristieken.

Een gezamenlijk begrip over ‘wachten’ is cruciaal om de juiste conclusies te trekken, evenals betrouwbaarheid, accuraatheid en context van data. Ook het volume speelt een rol: precies voorspellen hoe groot de datastroom zal zijn is vaak moeilijk.

Wat kan jij betekenen?

Heb je interesse en een gefundeerde mening hierover? Dan nodigen we je uit voor co-creatie op de VLOCA kennishub en maak je deel uit van de opbouw van open cities in Vlaanderen. Zijn de juiste data attributen volgens jou gedefinieerd? Ontbreken hier nog attributen? Kan je je vinden in de definities? Zijn de attributen zoals nu beschreven goed te begrijpen?

Geïnteresseerd om meer te weten over dit traject? De verslagen en presentaties van de VLOCA workshops zijn beschikbaar op de VLOCA kennishub én steeds open voor feedback.