Registratie interactieve werksessies

Het Agentschap Binnenlands Bestuur en de twee onderzoekscentra, imec en VITO, nodigen je uit om deel te nemen aan de interactieve werksessies op 25 juni en 30 juni, elk met een andere insteek. Deze sessies zijn een vervolg op het online infomoment over de Vlaamse Open City Architectuur (VLOCA). Tijdens deze werksessies verneem je hoe je kan participeren en wat de vervolgstappen van het traject zijn. Gezien de hoge mate van interactiviteit gaan deze sessies in beperkte groep door. Bij een groot aantal geïnteresseerden worden deze sessies herhaald.

Werksessie 1

donderdag 25 juni 2020 10u00 -12u00

Het doel van de eerste interactieve werksessie is om de deelnemers wegwijs te maken in het co-creatieproces van de VLOCA. Bij aanvang zal kort het doel en de werkwijze worden herhaald. Vervolgens wordt samengewerkt om input te verzamelen op de VLOCA-principes aan de hand van een concreet voorbeeld en zal ook geïllustreerd worden hoe deze input of andere ideeën ingang kunnen vinden op de VLOCA kennishub.

Doelpubliek: managementprofielen of beleidsmedewerkers van zowel bedrijven, overheden, burgerverenigingen, kennisinstellingen, consultancy, … In deze sessie richten we ons tot niet-technische profielen.

Werksessie 2

dinsdag 30 juni 13u30 – 15u30

Het doel van de tweede werksessie is om de deelnemers wegwijs te maken in de manier waarop de meer technische informatie m.b.t. smart city projecten en initiatieven op de VLOCA kennishub ingebracht kan worden (via een media-wiki) en technische informatie geraadpleegd kan worden. Aan de hand van een concreet voorbeeld worden deelnemers stap voor stap begeleid.

Doelpubliek: technisch onderlegde projectmanagers of coördinatoren van bedrijven, overheden, burgerverenigingen, kennisinstellingen, consultancy, …

Schrijf je in!

Vragen? Contacteer ons!.

Heel graag tot dan!