Databroker

Databroker

Gepost op 03/03/2021
Databroker

Wereldwijd verzamelen organisaties elke dag opnieuw onvoorstelbaar veel IOT-data. Het is geen geheim dat deze data een krachtig hulpmiddel zijn voor lokale besturen om het leven van de burger aangenamer te maken. Deze gegevens stellen steden en gemeenten in staat om de behoeften van hun burgers beter te capteren, hun eigen organisatie te optimaliseren en de leefbaarheid van de stad of gemeente te verhogen.

Data veilig en slim openstellen via databroker

Momenteel worden data niet op een georganiseerde en geordende manier opgeslagen, waardoor beleidsmakers en andere partijen moeilijk linken kunnen leggen tussen de verschillende datasets. Op deze manier blijven potentieel nieuwe inzichten onderbenut. Een databroker kan een sleutelrol vervullen in het verzamelen, koppelen en veilig ontsluiten van deze data, zodat deze makkelijk leesbaar zijn voor de eindgebruikers.

Wat is het doel van dit traject?

VLOCA is van start gegaan met een aantal thematische trajecten, namelijk rond 'Water in de stad' en 'Combimobiliteit en Hoppin- of mobipunten'. De bedoeling van deze trajecten is om vanuit inhoudelijke uitdagingen te vertrekken en zo te bouwen aan gezamenlijke principes voor een open stadsarchitectuur. Maar naast deze inhoudelijke trajecten wordt de nood aan meer transversale oplossingen eens te meer duidelijk. De databroker is een belangrijke kerncomponent van de Vlaamse Open City Architectuur. Verschillende partijen in het smart city ecosysteem zijn vandaag stappen vooruit aan het zetten om de vertaalslag naar de praktijk te maken.

Het VLOCA-traject databroker wil daarom in samenspraak met de verschillende stakeholders (basis)principes en concepten afstemmen en kennis hierrond delen. Het samenbrengen van de verschillende ambities moet leiden tot een gemeenschappelijk begrip over wat een databroker is.