VLOCA TALKS - Tim Guily (stad Leuven)

stad Leuven

Gepost op 03/23/2021
Leuven

Tim Guily, beleidsadviseur Smart City bij de stad Leuven, vertelt over zijn prioritaire projecten. Hij getuigt hoe hij in nauwe samenwerking met het VLOCA kernteam het lastenboek en de technische scoringsgunningscriteria heeft opgesteld over het project Nachtlawaai.

Het innovatieve project Nachtlawaai werd in een VLOCA traject gegoten. De eerste stap daarin was om in nauwe samenwerking tussen de stad en VLOCA experten te werken aan een zeer concreet doel: hoe bouwen we een oplossing gebaseerd op sensoren en real-time data, die open en interoperabel gebruikt kunnen worden doorheen de stad, ook voor eventuele andere doeleinden. Het project Nachtlawaai wordt bovendien ondersteund door VLAIO City of Things.

Dit bestek is tevens een uitnodiging aan andere steden en gemeenten om op basis van de generieke elementen een oplossing in te richten die beantwoordt aan hun eigen wensen, volgens de VLOCA principes en standaarden.